• Siler 1
  • Siler 2
  • Slider 4

Đà composite

Đà composite sử dụng trên lưới điện phân phối. Nhằm khắc phục sự cố phóng điện do ảnh hưởng của môi trường muối biển, bụi công nghiệp và sự va chạm của động vật như chim, rắn, chuột...

- Đà composite 75x75x6

- Đà composite 80x110x6

Cắt, khoan lỗ theo yêu cầu của Qúy khách

  Giới thiệu sản phẩm
Đóng lại