• Siler 1
  • Siler 2
  • Slider 4

CẦU CHÌ TỰ RƠI (FCO)

Nhà nhập khẩu và phân phối FCO 

             (Cầu chì tự rơi)

 Dòng điện định mức: 100A, 200A

  •  Điện áp: 27kV, 35kV
  •  Chất liệu: Sứ, Polymer
  •  Chiều dài đường rò loại sứ: 320mm, 430mm
  •  Chiều dài đường rò loại polymer: 670mm
  •  Hiệu: Yikun, Sarah, Chance, DTR 
  •  Được phép lên lưới Điện lực Việt Nam
  Giới thiệu sản phẩm
Đóng lại